Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KV_KSS642 SGWaAP
0.296OV_KSS1337 SGWaAP
0.349ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.482Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.484ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.487KSS34967 SGWaAP
0.520KSČ23660 SGWaAP
0.542byro_ÚV587 SGWaAP
0.563Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.569Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.571byro1335 SGWaAP
0.581tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.597prednosta_KÚ722 SGWaAP
0.604povereník3853 SGWaAP
0.608MNV8461 SGWaAP
0.614povereníctvo4595 SGWaAP