Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KVP6745 SGWaAP
0.348Ťahanovce6609 SGWaAP
0.359sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.391Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.413sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.431Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.471dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.517Sídlisko6588 SGWaAP
0.539Terasa4874 SGWaAP
0.556Luník2991 SGWaAP
0.565Prednádražie1282 SGWaAP
0.565podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.570Košice1091186 SGWaAP
0.571Karlova_ves23659 SGWaAP