Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KSS34967 SGWaAP
0.275KSČ23660 SGWaAP
0.320SDĽ60375 SGWaAP
0.367ZRS9042 SGWaAP
0.387HSĽS7376 SGWaAP
0.387HZDS153284 SGWaAP
0.419KDH226712 SGWaAP
0.421ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.430Komunistický6267 SGWaAP
0.438demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.441SDSS7062 SGWaAP
0.450SZM5592 SGWaAP
0.456OV_KSS1337 SGWaAP
0.468komunistická80095 SGWaAP
0.477ĽS_NS1702 SGWaAP
0.487KV_KSS642 SGWaAP
0.491Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP
0.494HZD7130 SGWaAP
0.496SDKÚ146716 SGWaAP
0.497SNS155839 SGWaAP
0.501ĽS26770 SGWaAP
0.502komunista120716 SGWaAP
0.507OKS20056 SGWaAP
0.511SZS3654 SGWaAP
0.513kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.516sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.522Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.523štátostrana2088 SGWaAP
0.523SMK83561 SGWaAP
0.525ľudák3807 SGWaAP
0.527mimoparlamentná4530 SGWaAP
0.534ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.553Vzdor764 SGWaAP