Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KSČ23660 SGWaAP
0.275KSS34967 SGWaAP
0.325ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.327komunistická80095 SGWaAP
0.353ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.394HSĽS7376 SGWaAP
0.414Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.423politbyro3043 SGWaAP
0.433Husák14245 SGWaAP
0.448komunista120716 SGWaAP
0.449Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.451Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.456OV_KSS1337 SGWaAP
0.456tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.467štátostrana2088 SGWaAP
0.482komunistický36634 SGWaAP
0.483Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.483SZM5592 SGWaAP
0.489obrodný_proces1904 SGWaAP
0.499normalizátor1326 SGWaAP