Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KOZ12191 SGWaAP
0.187Konfederácia_odborový2490 SGWaAP
0.214konfederácia_odborový3692 SGWaAP
0.436asociácia_zamestnávateľský3668 SGWaAP
0.453ZMOS28828 SGWaAP
0.477Republikový_únia2418 SGWaAP
0.481SOZ1541 SGWaAP
0.482viceprezident_KOZ893 SGWaAP
0.495odborová_centrála1654 SGWaAP
0.496tripartita7615 SGWaAP
0.513ZMOS1126 SGWaAP