Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000KDH226712 SGWaAP
0.185SDKÚ146716 SGWaAP
0.246SNS155839 SGWaAP
0.266SDĽ60375 SGWaAP
0.275OKS20056 SGWaAP
0.284HZDS153284 SGWaAP
0.285kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.306Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP
0.327ZRS9042 SGWaAP
0.330HZD7130 SGWaAP
0.333SMK83561 SGWaAP
0.338kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.339Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP