Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.251kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.376spišská_Kapitula6514 SGWaAP
0.387teologický_inštitút1987 SGWaAP
0.402Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.423bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.465univerzitné_pastoračné2768 SGWaAP
0.473gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.490Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.496katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.506Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.513nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.524Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.524banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.526spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.528Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.528Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP