Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Kút9439 SGWaAP
0.258Sekule5134 SGWaAP
0.305Brodské5797 SGWaAP
0.317Veľký_Leváre5434 SGWaAP
0.341záhorská_ves4338 SGWaAP
0.344Radošovce6501 SGWaAP
0.356Veľký_Kostoľany2746 SGWaAP
0.368Vrbové19100 SGWaAP
0.378Petrova_ves2784 SGWaAP
0.378Holíč39659 SGWaAP
0.396Gbely15986 SGWaAP
0.399Trstina904 SGWaAP
0.402mokrý_háj2331 SGWaAP
0.408Šaštín20796 SGWaAP
0.415Krakovany6485 SGWaAP
0.418svätý_Jur7169 SGWaAP