Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jurij10135 SGWaAP
0.190Dmitrij9096 SGWaAP
0.201Michail12720 SGWaAP
0.216Valerij4055 SGWaAP
0.223Leonid5251 SGWaAP
0.225Sergej34671 SGWaAP
0.258Vladimir17069 SGWaAP
0.270Nikolaj16468 SGWaAP
0.275Jevgenij7388 SGWaAP
0.289Alexej17080 SGWaAP
0.309Vjačeslav1446 SGWaAP
0.347Oleg12580 SGWaAP