Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.183JZR2449 SGWaAP
0.277juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.475Juhoslávia39201 SGWaAP
0.490Srbsko107024 SGWaAP
0.506bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.522ruská_federácia27279 SGWaAP
0.523bosniansky_Srb4468 SGWaAP
0.529Slobodan_Miloševič4088 SGWaAP
0.531kórejská_ľudovodemokratická1161 SGWaAP
0.535Kórejský_ľudovodemokratická806 SGWaAP
0.535Hercegovina26264 SGWaAP
0.535Kosovo61689 SGWaAP
0.536južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.538srbská33072 SGWaAP
0.546Bosna48831 SGWaAP
0.557Srbský3064 SGWaAP
0.561Tudjman1213 SGWaAP
0.562bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP