Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juhoslávia39201 SGWaAP
0.361bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.406Srbsko107024 SGWaAP
0.431juhoslovanská6642 SGWaAP
0.446ZSSR57329 SGWaAP
0.460sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.470Bosna48831 SGWaAP
0.475Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.478juhoslovanský8299 SGWaAP
0.484JZR2449 SGWaAP
0.488Československo117408 SGWaAP
0.495NDR13966 SGWaAP
0.496Kosovo61689 SGWaAP
0.503Hercegovina26264 SGWaAP
0.510juhoslovanské1264 SGWaAP
0.512Rumunsko116902 SGWaAP
0.519Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.530Gruzínsko36146 SGWaAP
0.531juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.549Albánsko25340 SGWaAP
0.551ČSSR34407 SGWaAP
0.551ČSR39747 SGWaAP
0.558čierna_Hora14960 SGWaAP
0.560Macedónsko27312 SGWaAP
0.560Moldavsko17226 SGWaAP
0.563bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.565Maďarsko368392 SGWaAP
0.567Líbya33086 SGWaAP
0.567Kuvajt11323 SGWaAP
0.568Bulharsko90408 SGWaAP
0.574Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.575bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.575Alžírsko13945 SGWaAP
0.575Ukrajina298992 SGWaAP
0.576Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.576bývalá_juhoslovanská1493 SGWaAP
0.577Libanon22686 SGWaAP
0.577NSR8311 SGWaAP
0.580Arménsko15050 SGWaAP
0.581Belehrad40443 SGWaAP
0.587srbská33072 SGWaAP
0.589okupácia28497 SGWaAP