Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juhoslávia39201 SGWaAP
0.361bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.406Srbsko107024 SGWaAP
0.431juhoslovanská6642 SGWaAP
0.446ZSSR57329 SGWaAP
0.460sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.470Bosna48831 SGWaAP
0.475Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.478juhoslovanský8299 SGWaAP
0.484JZR2449 SGWaAP
0.488Československo117408 SGWaAP
0.495NDR13966 SGWaAP
0.496Kosovo61689 SGWaAP
0.503Hercegovina26264 SGWaAP
0.510juhoslovanské1264 SGWaAP
0.512Rumunsko116902 SGWaAP
0.519Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.530Gruzínsko36146 SGWaAP
0.531juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.549Albánsko25340 SGWaAP
0.551ČSSR34407 SGWaAP
0.551ČSR39747 SGWaAP