Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.276Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.366Brazília94977 SGWaAP
0.374Ghana8280 SGWaAP
0.378juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.397Namíbia3813 SGWaAP
0.399Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.408Senegal5734 SGWaAP
0.431Kostarika9099 SGWaAP
0.431Botswana2762 SGWaAP
0.432Kolumbia22960 SGWaAP
0.432Zimbabwe9492 SGWaAP
0.433Kamerun7906 SGWaAP
0.433Mozambik3950 SGWaAP
0.438Zambia3836 SGWaAP
0.447Argentína52043 SGWaAP
0.447Malajzia19454 SGWaAP
0.448Čile18997 SGWaAP
0.448Tanzánia7222 SGWaAP
0.450Etiópia14068 SGWaAP
0.455JAR17906 SGWaAP
0.458Ekvádor10989 SGWaAP
0.460Austrália121328 SGWaAP
0.462Angola7602 SGWaAP
0.463Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP