Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juhoafrický553 SGWaAP
0.456juhoafrická4739 SGWaAP
0.498Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.525ghanská407 SGWaAP
0.547Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.558Austrálsky2573 SGWaAP
0.563Africký5622 SGWaAP
0.570Ghana8280 SGWaAP
0.581Namíbia3813 SGWaAP
0.588Kapský_Mesto1561 SGWaAP
0.597Zimbabwe9492 SGWaAP
0.597Írsky2022 SGWaAP
0.600Kolumbia22960 SGWaAP
0.600zimbabwianska455 SGWaAP
0.602kapské_Mesto1783 SGWaAP
0.602pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.604angolská718 SGWaAP
0.605juhoafrické1743 SGWaAP
0.606Brazílsky1350 SGWaAP
0.608konžská926 SGWaAP
0.609Svazijsko676 SGWaAP
0.611Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.616juhoafrický6762 SGWaAP