Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Juh14510 SGWaAP
0.207Sever25077 SGWaAP
0.497Východ23978 SGWaAP
0.506Stred11957 SGWaAP
0.532Sídlisko6588 SGWaAP
0.556Západ59770 SGWaAP
0.572Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.572juh178348 SGWaAP
0.588KVP6745 SGWaAP
0.591Ťahanovce6609 SGWaAP
0.593sídlisko_Juh2868 SGWaAP
0.595dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.597sídlisko_Ťahanovce2958 SGWaAP
0.611Južný20848 SGWaAP
0.617sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.623Sídlisko_KVP705 SGWaAP
0.636Terasa4874 SGWaAP
0.638západ240590 SGWaAP
0.640východ305307 SGWaAP
0.641Družba5254 SGWaAP
0.644Rozkvet2479 SGWaAP
0.644Kolónia1220 SGWaAP