Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Judea2950 SGWaAP
0.419Antiochia3885 SGWaAP
0.457Jeruzalem73177 SGWaAP
0.504judská472 SGWaAP
0.509judský697 SGWaAP
0.513Palestína21170 SGWaAP
0.518judské535 SGWaAP
0.520Téby1880 SGWaAP
0.537Nazaret10141 SGWaAP
0.544Izraelita11699 SGWaAP