Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.251Sudán12918 SGWaAP
0.260južný_Sudán4456 SGWaAP
0.302Burundi2863 SGWaAP
0.328Somálsko11343 SGWaAP
0.329Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.347stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.351Eritrea3373 SGWaAP
0.360Uganda11130 SGWaAP
0.366Libéria3631 SGWaAP
0.371Etiópia14068 SGWaAP
0.376Angola7602 SGWaAP
0.379Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.381Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.383Mozambik3950 SGWaAP
0.389Keňa29867 SGWaAP
0.393východný_Timor1189 SGWaAP
0.394Džibutsko506 SGWaAP
0.408Libanon22686 SGWaAP
0.415Jemen11879 SGWaAP
0.417Nigéria18023 SGWaAP
0.421konžská_demokratická938 SGWaAP