Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.224Ázia109083 SGWaAP
0.287Peru21613 SGWaAP
0.298Afrika149659 SGWaAP
0.299severná_Amerika30525 SGWaAP
0.311latinská_Amerika18101 SGWaAP
0.315juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.321Brazília94977 SGWaAP
0.329Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.331Amerika239366 SGWaAP
0.346Mexiko78990 SGWaAP
0.347Bolívia11310 SGWaAP
0.352Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.377India148157 SGWaAP
0.379Ekvádor10989 SGWaAP
0.381Indonézia27622 SGWaAP
0.385Austrália121328 SGWaAP
0.389Argentína52043 SGWaAP
0.397Kolumbia22960 SGWaAP
0.404Čile18997 SGWaAP
0.405Kostarika9099 SGWaAP
0.413juhoamerická7197 SGWaAP
0.418Malajzia19454 SGWaAP
0.419Latinský_Amerika7125 SGWaAP