Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.237Brazília94977 SGWaAP
0.256Austrália121328 SGWaAP
0.256juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.276Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.287Namíbia3813 SGWaAP
0.311Indonézia27622 SGWaAP
0.319Ghana8280 SGWaAP
0.321Čile18997 SGWaAP
0.321Mexiko78990 SGWaAP
0.328Botswana2762 SGWaAP
0.329Malajzia19454 SGWaAP
0.329Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.330India148157 SGWaAP
0.332Argentína52043 SGWaAP
0.333Etiópia14068 SGWaAP
0.337Tanzánia7222 SGWaAP
0.345Mozambik3950 SGWaAP
0.346Peru21613 SGWaAP
0.350Kolumbia22960 SGWaAP
0.355Senegal5734 SGWaAP
0.356Zambia3836 SGWaAP
0.357Kostarika9099 SGWaAP
0.360Bolívia11310 SGWaAP
0.368Ekvádor10989 SGWaAP
0.374Chile12490 SGWaAP
0.377Afrika149659 SGWaAP
0.380Guatemala7579 SGWaAP
0.382Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.383Zimbabwe9492 SGWaAP
0.383Kanada153866 SGWaAP
0.384Angola7602 SGWaAP
0.394Keňa29867 SGWaAP
0.395Alžírsko13945 SGWaAP
0.398Japonsko165460 SGWaAP
0.402Thajsko37895 SGWaAP
0.406Kamerun7906 SGWaAP
0.408Maroko23932 SGWaAP
0.411Filipíny20239 SGWaAP
0.414Honduras6275 SGWaAP
0.416Nigéria18023 SGWaAP
0.417Ázia109083 SGWaAP
0.421Zéland30227 SGWaAP
0.423Kórea22259 SGWaAP
0.427Španielsko207032 SGWaAP
0.427pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.429Uganda11130 SGWaAP
0.433Nikaragua4345 SGWaAP