Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.237Brazília94977 SGWaAP
0.256Austrália121328 SGWaAP
0.256juhoafrická_republika14568 SGWaAP
0.276Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.287Namíbia3813 SGWaAP
0.311Indonézia27622 SGWaAP
0.319Ghana8280 SGWaAP
0.321Čile18997 SGWaAP
0.321Mexiko78990 SGWaAP
0.328Botswana2762 SGWaAP
0.329Malajzia19454 SGWaAP
0.329Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.330India148157 SGWaAP
0.332Argentína52043 SGWaAP
0.333Etiópia14068 SGWaAP
0.337Tanzánia7222 SGWaAP
0.345Mozambik3950 SGWaAP
0.346Peru21613 SGWaAP
0.350Kolumbia22960 SGWaAP
0.355Senegal5734 SGWaAP
0.356Zambia3836 SGWaAP
0.357Kostarika9099 SGWaAP
0.360Bolívia11310 SGWaAP
0.368Ekvádor10989 SGWaAP