Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Južný20848 SGWaAP
0.411južná128756 SGWaAP
0.446severná107448 SGWaAP
0.483juhovýchodná17288 SGWaAP
0.483severovýchodná10384 SGWaAP
0.493juhozápadná10446 SGWaAP
0.493južný51916 SGWaAP
0.494juh178348 SGWaAP
0.495severozápadná10658 SGWaAP
0.497Západný9325 SGWaAP
0.499Severný6129 SGWaAP
0.500severný55249 SGWaAP
0.527juhovýchod18285 SGWaAP
0.542východná171947 SGWaAP
0.558sever171324 SGWaAP
0.562severovýchodný5453 SGWaAP
0.566Východný7278 SGWaAP
0.567severozápad17802 SGWaAP
0.577juhozápadný6666 SGWaAP
0.578juhovýchodný6088 SGWaAP
0.578severné42086 SGWaAP
0.579juhozápad20237 SGWaAP
0.586severozápadný5927 SGWaAP
0.589južné48271 SGWaAP
0.591južný_cíp1845 SGWaAP