Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jozefovo753 SGWaAP
0.413Petrovo3089 SGWaAP
0.436otcovo8833 SGWaAP
0.460Jánovo1772 SGWaAP
0.486Tomášovo1185 SGWaAP
0.491Pavlovo2674 SGWaAP
0.497Matúšovo611 SGWaAP
0.506bratovo1516 SGWaAP
0.506Alžbetino445 SGWaAP
0.519kráľovo1799 SGWaAP
0.524Štefanovo443 SGWaAP
0.529synovo2074 SGWaAP
0.534ženino1377 SGWaAP
0.539Máriino3779 SGWaAP
0.540Abrahámovo1446 SGWaAP
0.550pánovo917 SGWaAP
0.554Mojžišovo1051 SGWaAP
0.556Dávidovo2073 SGWaAP
0.567Ježišovo38510 SGWaAP
0.575manželkino923 SGWaAP
0.577Janovo451 SGWaAP
0.577sestrino1150 SGWaAP
0.579manželovo2513 SGWaAP
0.579chlapcovo1795 SGWaAP
0.588dcérino1091 SGWaAP