Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jose9572 SGWaAP
0.285José20646 SGWaAP
0.316Carlos21960 SGWaAP
0.317Fernando12363 SGWaAP
0.318Luis18998 SGWaAP
0.334Paulo3655 SGWaAP
0.339Pedro15082 SGWaAP
0.352Manuel12163 SGWaAP
0.353González3052 SGWaAP
0.354Antonio22394 SGWaAP
0.357Juan17256 SGWaAP
0.365Mauricio1776 SGWaAP
0.365Andrés2490 SGWaAP
0.366Javier6261 SGWaAP
0.368García3604 SGWaAP
0.380Felipe6058 SGWaAP
0.385Andres1568 SGWaAP