Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.400Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.462Kukučín8782 SGWaAP
0.469Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.474Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.481Záborský18749 SGWaAP
0.523Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.529štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.529národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.530Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.532Chalupka8421 SGWaAP
0.537Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.537Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.539Nádaši1182 SGWaAP
0.545Milo_Urban1829 SGWaAP
0.550Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.550dejateľ6570 SGWaAP
0.553Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.554dramatik24008 SGWaAP
0.554Hurban15758 SGWaAP