Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jihlava8853 SGWaAP
0.228Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.254Liberec23126 SGWaAP
0.273Zlín27250 SGWaAP
0.273Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.283Pardubice16787 SGWaAP
0.287Příbram3784 SGWaAP
0.290Plzeň34859 SGWaAP
0.305Uherský_Hradište4107 SGWaAP
0.306Karviná7132 SGWaAP
0.306Český_Budejovice1461 SGWaAP
0.310Olomouc30636 SGWaAP
0.346Svitavy1202 SGWaAP
0.357Kroměříž3843 SGWaAP
0.361Brno128963 SGWaAP
0.372Budějovice4314 SGWaAP
0.377Vítkovice8086 SGWaAP
0.377Ostrava48494 SGWaAP
0.377Ústí8848 SGWaAP