Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jezuita847 SGWaAP
0.283jezuita24701 SGWaAP
0.428františkán13946 SGWaAP
0.432dominikán6735 SGWaAP
0.509augustinián1325 SGWaAP
0.520kapucín6790 SGWaAP
0.528rehoľa31452 SGWaAP
0.529jezuitský5389 SGWaAP
0.529piarista3136 SGWaAP
0.532karmelitán1507 SGWaAP
0.532jezuitský_rád974 SGWaAP
0.549redemptorista9879 SGWaAP
0.559salezián19145 SGWaAP
0.564jezuitská3274 SGWaAP
0.566klerik8145 SGWaAP
0.572rehoľný_rád1030 SGWaAP
0.579františkánsky_rád839 SGWaAP
0.580Františkán804 SGWaAP
0.581kapucínsky1808 SGWaAP
0.585verbista2556 SGWaAP
0.587misionár39299 SGWaAP
0.589františkánsky3705 SGWaAP
0.590dominikánsky3053 SGWaAP
0.595jezuitská_rehoľa615 SGWaAP