Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jeruzalem73177 SGWaAP
0.389Palestína21170 SGWaAP
0.424jeruzalemské1091 SGWaAP
0.427Izrael201945 SGWaAP
0.457Judea2950 SGWaAP
0.458Jericho7317 SGWaAP
0.466jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.466jeruzalemský3919 SGWaAP
0.475Damask10702 SGWaAP
0.476Chrámový_hora788 SGWaAP
0.482Damašek2387 SGWaAP
0.502Antiochia3885 SGWaAP
0.514Konštantínopol6187 SGWaAP
0.520Nazaret10141 SGWaAP
0.524Izraelita11699 SGWaAP
0.534Bagdad17727 SGWaAP
0.536Káhira16422 SGWaAP
0.538Egypt115718 SGWaAP
0.540Sinaj5746 SGWaAP
0.540asýrsky2176 SGWaAP
0.541Betlehem19131 SGWaAP
0.542Tel_Aviv12885 SGWaAP
0.551zasľúbená_zem4294 SGWaAP
0.552izraelita1820 SGWaAP
0.552Téby1880 SGWaAP
0.553Rím177274 SGWaAP
0.560Libanon22686 SGWaAP
0.564Efez4648 SGWaAP
0.565múr_nárek2234 SGWaAP
0.566Alexandria8800 SGWaAP