Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jericho7317 SGWaAP
0.458Jeruzalem73177 SGWaAP
0.540jeruzalemské1091 SGWaAP
0.556Babylon15200 SGWaAP
0.565judská472 SGWaAP
0.584Judea2950 SGWaAP
0.592Kafarnaum2045 SGWaAP
0.598breh_Jordán400 SGWaAP