Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jehovista433 SGWaAP
0.284jehovista3557 SGWaAP
0.470ateista41462 SGWaAP
0.486sektár1994 SGWaAP
0.504judaista527 SGWaAP
0.510neverec2613 SGWaAP
0.540satanista4300 SGWaAP
0.544adventista2151 SGWaAP
0.550mohamedán3468 SGWaAP
0.553neveriaci21264 SGWaAP
0.558nekresťan2285 SGWaAP
0.564charizmatik1201 SGWaAP
0.567sekulárny_humanista877 SGWaAP
0.577neveriaca2438 SGWaAP