Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jednotlivý2861 SGWaAP
0.557Rozdelenie1890 SGWaAP
0.586jednotlivá533786 SGWaAP
0.587Výsledný1335 SGWaAP
0.595jednotlivý580038 SGWaAP
0.603Označenie3095 SGWaAP
0.606Štruktúra1679 SGWaAP
0.606Charakteristika2838 SGWaAP
0.611Parameter3114 SGWaAP
0.611Špecifický1103 SGWaAP
0.629Konkrétny1948 SGWaAP
0.635Obsah9729 SGWaAP
0.637Materiál2823 SGWaAP
0.637Uvedený3614 SGWaAP
0.640Individuálny2219 SGWaAP
0.640Klasifikácia1488 SGWaAP
0.641Špecifikácia6913 SGWaAP
0.643Samostatný3248 SGWaAP
0.643Prvok2544 SGWaAP
0.644Časť10925 SGWaAP
0.644Rozsah3756 SGWaAP
0.648Počet25070 SGWaAP
0.650Funkčný754 SGWaAP
0.653Orientačný717 SGWaAP
0.655Komponent710 SGWaAP