Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježišovo38510 SGWaAP
0.232Kristovo35215 SGWaAP
0.268Ježišov26674 SGWaAP
0.303božie169284 SGWaAP
0.308Máriino3779 SGWaAP
0.331Ježiš486700 SGWaAP
0.363Pánov46093 SGWaAP
0.364Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.382Jánovo1772 SGWaAP
0.383Kristus313755 SGWaAP
0.391Pavlovo2674 SGWaAP
0.394evanjeliové1982 SGWaAP
0.397Evanjelium7313 SGWaAP
0.398evanjelium124300 SGWaAP
0.407sväté41015 SGWaAP
0.411apoštol102956 SGWaAP
0.416Ježišova37368 SGWaAP
0.424zvestovanie7093 SGWaAP
0.436učeník60570 SGWaAP
0.443Eucharistia19501 SGWaAP
0.450Kristov25746 SGWaAP
0.452vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.453biblické12886 SGWaAP
0.459zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP