Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježišov26674 SGWaAP
0.268Ježišovo38510 SGWaAP
0.331Kristov25746 SGWaAP
0.369Ježiš486700 SGWaAP
0.384evanjeliový3232 SGWaAP
0.387Máriin4130 SGWaAP
0.388Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.395apoštol102956 SGWaAP
0.400učeník60570 SGWaAP
0.409Ježišov_učeník2576 SGWaAP
0.419Kristovo35215 SGWaAP
0.420Pánov46093 SGWaAP
0.431Evanjelium7313 SGWaAP
0.441Kristus313755 SGWaAP
0.441evanjelium124300 SGWaAP
0.451boží175585 SGWaAP
0.457Ježišova37368 SGWaAP
0.461Jánovo1772 SGWaAP
0.465Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.478Máriino3779 SGWaAP
0.481zvestovanie7093 SGWaAP
0.484Ježišovo_zmŕtvychvstanie1360 SGWaAP
0.484zjavený2735 SGWaAP
0.486Spasiteľ20871 SGWaAP