Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježiš_nazaretský1492 SGWaAP
0.130Ježiš_Nazaretský1542 SGWaAP
0.459Mesiáš10142 SGWaAP
0.489Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.491mesiáš16783 SGWaAP
0.493Ježiš486700 SGWaAP
0.510Kristus313755 SGWaAP
0.521prorok66430 SGWaAP
0.530boží_Syn11793 SGWaAP
0.536Nazaretský582 SGWaAP
0.539Jánovo1772 SGWaAP
0.545Evanjelium7313 SGWaAP
0.546Antikrist3883 SGWaAP
0.552Kristov25746 SGWaAP
0.554prorok_Izaiáš4386 SGWaAP
0.559zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.560Matúšovo_evanjelium2166 SGWaAP
0.563zjavený2735 SGWaAP
0.565Jánovo_evanjelium3409 SGWaAP
0.568apoštol102956 SGWaAP
0.571učeník60570 SGWaAP