Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježiš_Nazaretský1542 SGWaAP
0.130Ježiš_nazaretský1492 SGWaAP
0.465Mesiáš10142 SGWaAP
0.473Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.474Ježiš486700 SGWaAP
0.489Kristus313755 SGWaAP
0.512boží_Syn11793 SGWaAP
0.513mesiáš16783 SGWaAP
0.517Nazaretský582 SGWaAP
0.543Jánovo1772 SGWaAP
0.545Antikrist3883 SGWaAP
0.552zjavený2735 SGWaAP
0.552Služobník599 SGWaAP
0.555Kristov25746 SGWaAP
0.557Evanjelium7313 SGWaAP
0.559Spasiteľ20871 SGWaAP
0.562ukrižovaný14674 SGWaAP
0.562učeník60570 SGWaAP
0.564ježiš3757 SGWaAP
0.565veľkňaz12579 SGWaAP
0.565prorok66430 SGWaAP