Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.142Kristus313755 SGWaAP
0.165Ježiš486700 SGWaAP
0.217Spasiteľ20871 SGWaAP
0.257boží_Syn11793 SGWaAP
0.276Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.284Syn35038 SGWaAP
0.305vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.305Kristovo35215 SGWaAP
0.307Boh1407708 SGWaAP
0.309Kristova37397 SGWaAP
0.316zmŕtvychvstanie21680 SGWaAP
0.327Otec142091 SGWaAP
0.336Kristov25746 SGWaAP
0.338trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.343spasiteľ26960 SGWaAP
0.352ukrižovaný14674 SGWaAP
0.354vzkriesený9590 SGWaAP
0.354Pánov46093 SGWaAP
0.360Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.361Duch_svätý56246 SGWaAP
0.362Mesiáš10142 SGWaAP