Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ježiš486700 SGWaAP
0.165Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.191Kristus313755 SGWaAP
0.240boží_Syn11793 SGWaAP
0.240učeník60570 SGWaAP
0.268Boh1407708 SGWaAP
0.323Syn35038 SGWaAP
0.331Ježišovo38510 SGWaAP
0.335Spasiteľ20871 SGWaAP
0.337ježiš3757 SGWaAP
0.349apoštol102956 SGWaAP
0.349Pánov46093 SGWaAP
0.355Otec142091 SGWaAP
0.365Mesiáš10142 SGWaAP
0.368vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP
0.369Ježišov26674 SGWaAP
0.376Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.379ukrižovaný14674 SGWaAP
0.381Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.382Kristovo35215 SGWaAP
0.397božie169284 SGWaAP
0.397evanjelium124300 SGWaAP
0.400vzkriesený9590 SGWaAP