Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jeľcin9016 SGWaAP
0.228Boris_Jeľcin6552 SGWaAP
0.325Gorbačov7854 SGWaAP
0.357Lukašenko6370 SGWaAP
0.360Putin75673 SGWaAP
0.414Jeľcinov1041 SGWaAP
0.422Porošenko8548 SGWaAP
0.422Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.428Jeľcinova905 SGWaAP