Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jazykovedný548 SGWaAP
0.463jazykovedný2642 SGWaAP
0.497archivistika467 SGWaAP
0.522onomastická666 SGWaAP
0.534jazykovedná4205 SGWaAP
0.545komitét_slavista725 SGWaAP
0.563Literárnovedný431 SGWaAP
0.571Zborník1046 SGWaAP
0.590onomastika1002 SGWaAP
0.592dialektológia1165 SGWaAP
0.594Jazykovedný_ústav1969 SGWaAP
0.598Bibliografia735 SGWaAP
0.598ortoepia450 SGWaAP