Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jazykový2337 SGWaAP
0.497jazyková120663 SGWaAP
0.497jazykový73411 SGWaAP
0.600jazykové20516 SGWaAP
0.602Vzdelávací3842 SGWaAP
0.618Angličtina431 SGWaAP
0.636cudzojazyčná3487 SGWaAP
0.646angličtina191992 SGWaAP
0.648bilingválny1097 SGWaAP
0.648bilingválne3494 SGWaAP
0.650bilingválna2840 SGWaAP
0.654Slovenčina1668 SGWaAP
0.666Jazykovedný_ústav1969 SGWaAP
0.666Výučba841 SGWaAP
0.675slovenčina168837 SGWaAP
0.681jazykovedný_ústav2854 SGWaAP
0.686konverzačný2576 SGWaAP
0.686Prijímací791 SGWaAP