Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Javier6261 SGWaAP
0.213Carlos21960 SGWaAP
0.223García3604 SGWaAP
0.251José20646 SGWaAP
0.253Fernando12363 SGWaAP
0.255Luis18998 SGWaAP
0.269Sergio8951 SGWaAP
0.296Garcia6960 SGWaAP
0.301González3052 SGWaAP
0.302Roberto18192 SGWaAP
0.303Antonio22394 SGWaAP
0.310Mauricio1776 SGWaAP
0.313Paulo3655 SGWaAP
0.320Juan17256 SGWaAP