Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jarovce11422 SGWaAP
0.253Rusovce21239 SGWaAP
0.328Vajnory22004 SGWaAP
0.342Vrakuňa22843 SGWaAP
0.355Lamač22763 SGWaAP
0.386Rovinka3588 SGWaAP
0.390Karlova_ves23659 SGWaAP
0.395Petržalka146042 SGWaAP
0.398Prievoz2272 SGWaAP
0.408záhorská_ves4338 SGWaAP
0.416Čunovo16272 SGWaAP
0.421záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.422Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.423podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.428prievoz4232 SGWaAP
0.433devínska15206 SGWaAP
0.438Devínsky17639 SGWaAP
0.442dunajská_Lužná11378 SGWaAP