Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jarmila_Horáková934 SGWaAP
0.561Daniel_Vražda1401 SGWaAP
0.589Adam_Valček1739 SGWaAP