Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jarkova1956 SGWaAP
0.499Hlavná17650 SGWaAP
0.510Kováčsky1494 SGWaAP
0.522Alžbetina3219 SGWaAP
0.529Sabinovský2305 SGWaAP
0.536Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.537Predmestský407 SGWaAP
0.537Mlynský5015 SGWaAP
0.537Budovateľský1712 SGWaAP
0.540Kukučínova7939 SGWaAP
0.541Uršulínsky562 SGWaAP
0.542Mäsiarsky927 SGWaAP
0.544sabinovská2520 SGWaAP
0.547Šafárikova3460 SGWaAP
0.553Hviezdoslavova15925 SGWaAP