Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Janova_Lehota2631 SGWaAP
0.337horný_Hámre1333 SGWaAP
0.337Voznica1087 SGWaAP
0.343voznica1492 SGWaAP
0.357Lovčica3952 SGWaAP
0.359Trubín2089 SGWaAP
0.384Dolný_Trnávka1419 SGWaAP
0.389Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.390Valaský6279 SGWaAP
0.407Breh5630 SGWaAP
0.414Hontiansky_Moravce577 SGWaAP