Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Janko_Kráľ11129 SGWaAP
0.414Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.443Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.453Vajanský19332 SGWaAP
0.461Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.483Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.493Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.494Sládkovič6786 SGWaAP
0.510Francisci6950 SGWaAP
0.515Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.516Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.520Rázus4504 SGWaAP
0.524Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.533Hollý31067 SGWaAP
0.537Martin_Rázus4907 SGWaAP