Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Janko_Jesenský2935 SGWaAP
0.488Gregor_tajovský1454 SGWaAP
0.488Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.496Gregor_Tajovský1585 SGWaAP
0.497Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.509Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.511Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.514Milo_Urban1829 SGWaAP
0.516Kukučín8782 SGWaAP
0.517Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.542Timrava6117 SGWaAP
0.547Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.549Országh_Hviezdoslav2649 SGWaAP
0.550Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.556Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.556Vajanský19332 SGWaAP
0.557Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.558Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.560Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.567Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.570Nádaši1182 SGWaAP
0.570Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP