Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jan_Palach1608 SGWaAP
0.269Palach1382 SGWaAP
0.528okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.582sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.588Pražský_jar3653 SGWaAP
0.592sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.599Václav_Havel19916 SGWaAP
0.601Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.621vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.621Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.624Karel_kryť2366 SGWaAP
0.636sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.641komunistický_režim23926 SGWaAP
0.643nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.643Milada_Horáková945 SGWaAP
0.646varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.647Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.650vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.659protikomunistický950 SGWaAP
0.662totalitný_režim13057 SGWaAP