Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.474františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.477Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.505Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.508Konventný565 SGWaAP
0.511medická_záhrada1757 SGWaAP
0.514konventná769 SGWaAP
0.532Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.541Kapitulský2609 SGWaAP
0.542Klariský860 SGWaAP
0.547primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.552Uršulínsky562 SGWaAP
0.560Michalský5895 SGWaAP
0.563Staromestský3732 SGWaAP
0.563Palisáda2145 SGWaAP
0.566župné_námestie1291 SGWaAP
0.569Primaciálny_námestie1585 SGWaAP