Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jagelovci427 SGWaAP
0.363Anjouovci901 SGWaAP
0.413uhorský_trón2265 SGWaAP
0.437Arpádovci1890 SGWaAP
0.438Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.448habsburský3387 SGWaAP
0.452Přemyslovci929 SGWaAP
0.457Habsburský1841 SGWaAP
0.476Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.480dynastický759 SGWaAP
0.483Habsburgovci8710 SGWaAP
0.487uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.488Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.505habsburská2478 SGWaAP
0.508panovnícky_rod963 SGWaAP
0.509uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.515habsburské824 SGWaAP
0.524Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.524dynastická512 SGWaAP
0.526Žigmund10064 SGWaAP
0.526arpádovský476 SGWaAP
0.540anjouovský410 SGWaAP