Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Jacques16860 SGWaAP
0.215Jean50049 SGWaAP
0.228Michel17726 SGWaAP
0.234Francois7183 SGWaAP
0.259Pierre25921 SGWaAP
0.265Henri11478 SGWaAP
0.277François4922 SGWaAP
0.278Claude9487 SGWaAP
0.321Maurice7659 SGWaAP
0.347Philippe7549 SGWaAP
0.348Antoine6946 SGWaAP
0.380Francis13445 SGWaAP
0.385André12540 SGWaAP
0.394Paul95593 SGWaAP
0.403Charles40884 SGWaAP
0.412Luc7609 SGWaAP